Family.png
משפחות

קיום מפגשים במבנה של הורה - ילד \ שני הורים - ילד. 

הבנת הדינמיקה הבינאישית בין ילדים והורים, הבנת הגורמים המעכבים קיום מערכת יחסים בריאה וגישור הפערים באמצעות העלאת תקשורת, יצירת אמפתיה, פתרון בעיות, תיאום ציפיות ויצירת מחויבות.

למי זה מתאים?

כלי זה הינו אחד היעילים שיש ומסוגל להביא לשינוי משמעותי באופן מהיר ויציב. במידה ומתקיימים פערים בין הורים וילדים מומלץ לבצע מפגשים משותפים לסיוע נקודתי בנושא.

דוגמאות

  • ילד בן 14 עם קשיים חברתיים בבית ספר וחוסר אחראיות בבית. מפגשים משותפים בדיון אודות הגורמים המעכבים את המשפחה. לאחר תקופה קצרה הילד קיבל על עצמו משימות בבית, החל לישון בשעות מסודרות, העלה את התקשורת עם ההורים והמשפחה התנהלה באופן בריא  יותר.

  • ילד בן 11 עם קשים בקבלת גבולות והתפרצויות כעס. מפגשים משותפים אודות יצירת גבולות ומסגרת לילד, הפרדה בין זכויות הילד וההורה, הבנת דינמיקה של כעס וכיצד להתמודד איתו. הילד כעת מתפרץ פחות, מכבד יותר את ההורים, מקבל מרות וגבולות וקשוב יותר להוריו.

  • ילד 13 עם קשיים עם אימו לאחר גירושים. הבנת הגורמים האחראיים למחלוקות בבית, העלאת ההבנה בין שני הצדדים, שיפור התקשורת והאמפטיה, יצירת שיח בריא וטבעי.

הכתבה המלאה ב - Ynet